Niet alleen

Jeugdwerk.info wil aanvullend zijn en nieuwe wegen gaan in het belang van jongeren. Dat betekent dat we niet anders dan in samenwerking met anderen ons werk willen doen. We hechten aan het netwerk waar jeugdwerk.info goede contacten mee heeft. Dit netwerk bestaat niet alleen uit freelance professionals maar juist ook uit jongerenorganisaties en onderwijsinstellingen.

Bij de opleiding GPW leer je om het verhaal van mensen te verbinden met het verhaal van God. Je maakt van geloof je werk.

Jeugdwerk.info biedt in samenwerking met de CHE Traineeships aan voor nieuwe professionals in het jeugdwerk en de christelijke gemeenten.

‘Als jeugdwerker kun jij je tijd en creativiteit nu echt aan het jeugdwerk besteden. Een betrouwbaar netwerk zorgt voor faciliteiten, kansen voor werk en kwaliteitsbewaking. Daarnaast krijg je een plek aangeboden waar je je als jeugdwerker kunt presenteren met jouw specifieke kwaliteiten en competenties. 
Wil je kwaliteit leveren, met je adviezen voorbij het vanzelfsprekende komen en echte diepteboringen doen, dan is het verrijkend wanneer je coaching en professionalisering kunt ontvangen vanuit dit netwerk’
Nico Belo, (hogeschoolhoofddocent Gemeenteopbouw bij de Opleiding Godsdienst Pastoraal Werk van de CHE)

De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil samen met de plaatselijke gemeente jongeren helpen hun geloof te ontdekken en te beleven in de kerk van nu.

De HGJB is één van de organisaties waar de roots liggen van Jeugdwerk.info en is daarmee een vanzelfsprekende partner in het netwerk.

Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd. Dat is ons verlangen. Samen met vrijwilligers en professionals geven we daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan. JOP wil als Jongeren Organisatie binnen de Protestantse Kerk van Nederland gemeenten hierbij helpen.

Voor de structurele begeleiding rondom jeugdwerk binnen Protestantse gemeenten maakt JOP gebruik van externe professionals. Jeugdwerk.info is één van de erkende begeleiders binnen de PKN.

MissieNederland is een breed netwerk van honderden christelijke organisaties en plaatselijke gemeenten, zes kerkgenootschappen en vele betrokken individuen. Samen spannen we ons ten volle in om de Kerk te helpen haar missionaire roeping vorm te geven.

Voor het jeugdwerk is Innov8, als onderdeel van MissieNederland, de ontmoetingsplek voor jeugdwerkers. Jeugdwerk.info vertegenwoordigt binnen Innov8 de freelance jeugdwerkers naast de verschillende jongerenorganisaties.

‘In het netwerk zie ik steeds meer jeugdwerkers die hun bijdrage leveren als zzp-er. Jeugdwerk.info helpt hen om hun werk goed te kunnen doen. Ik vind het mooi om te zien dat senior jeugdwerkers uit de breedte hun krachten bundelen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Jeugdwerk.info is als organisatie deel van het INNOV8-netwerk: een MissieNederland-netwerk van professionals in het christelijk jeugdwerk. Als organisatie bestaande uit zzp-ers hebben ze hun eigen innovatieve bijdrage in het grotere geheel.’ 
Dorina Nauta (Relatiemanager Jeugd bij MissieNederland)