Plein

Het Jeugdwerkplein van Jeugdwerk.info biedt freelance jeugdwerkers, ZP’ers een platform voor kennisdeling, interactie en begeleiding. Omdat het niet eenvoudig is om alleen te werken en kwaliteit te behouden kunnen senior jeugdwerkers partner worden van Jeugdwerk.info.

Het Jeugdwerkplein is een ontmoetingsplek en een omgeving voor kennisdeling en informatie uitwisseling en is alleen toegankelijk voor partners van Jeugdwerk.info

Presenteren

  • Op de website van Jeugdwerk.info krijg je een eigen pagina waar potentiële opdrachtgevers jou kunnen vinden
  • Je krijgt een eigen mailaccount voor communicatie met opdrachtgevers

Ontmoeten

  • Je krijgt toegang tot het jeugdwerkplein (beveiligde omgeving) voor interactie met collega’s
  • Je deelt in elkaars netwerk waardoor opdrachten worden doorverwezen of samen worden opgepakt
  • We hebben 3x per jaar een Jeugdwerkmeeting waar we kennis delen en ontwikkelen

Onderscheiden

  • Je mag het label van ‘Jeugdwerk.info’ gebruiken om te laten zien dat je samenwerkt en blijft ontwikkelen als professional
  • Je mag als partner het logo ook gebruiken op je eigen website