Plein

Het Jeugdwerkplein van Jeugdwerk.info biedt freelance jeugdwerkers een platform voor kennisdeling, interactie en begeleiding. Omdat het niet eenvoudig is om alleen te werken en kwaliteit te behouden kunnen jeugdwerkers lid worden van Jeugdwerk.info.

Het Jeugdwerkplein is een ontmoetingsplek en een omgeving voor kennisdeling en informatie uitwisseling. Ga voor het Jeugdwerkplein naar http://www.jeugdwerk.info/plein, hiervoor moet je wel aangemeld zijn als lid.

Jeugdwerk.info biedt jou als jeugdwerker een plek om: