Jan-Peter Molenaar

Mijn naam is Jan-Peter Molenaar en ik ben (freelance) jongerenwerker.

Sinds 2005 ben ik werkzaam in het jeugdwerk. In 2014 heb ik de Jongerenwerkersopleiding met goed resultaat afgerond. Wat ooit begon als vrijwilligerswerk in mijn eigen gemeente is nu uitgegroeid tot een parttime baan als zelfstandig professional. Inmiddels heb ik in tal van gemeenten het jeugdwerk begeleid op zowel eerstelijns als tweedelijns niveau. Daarnaast verzorg ik jeugdwerk gerelateerde trainingen voor de PKN Academie en ben ik partner van jeugdwerk.info. Voor meer informatie: www.chillandtalk.nl.

Mijn artikelen

, , ,

Blijf betrokken op jongeren!

Betrokkenheid op jongeren in de kerk was tijdens Corona geen vanzelfsprekendheid.
, ,

Relatie en Participatie

Gouden ingrediënten in het jeugdwerk In januari nam ik afscheid van de PKN Zwammerdam waar ik de afgelopen drie jaar het jeugdwerk een impuls heb mogen geven. Tijd om terug te blikken en de gouden ingrediënten of misschien wel het geheim…