Barbara Broeren

Bent u voor uw kerkelijke gemeente op zoek naar (tijdelijke) ondersteuning, advies, begeleiding, een training of een spreker? Ik help u graag! Ik kan u werk uit handen nemen of u op weg helpen. Want: werken in de kerk, daar ligt mijn hart.

Ik ben (geregistreerd) kerkelijk werker en u kunt mij vragen voor:

  • Een tijdelijke aanstelling als kerkelijk werker in uw kerk.
  • Een tijdelijke aanstelling als jeugdwerker in uw kerk.
  • Begeleiding of advies bij een concrete vraag over werk in uw kerk.
  • Een (kortdurende of langere) training of workshop over een thema dat speelt in het jeugdwerk of rondom het vormen van beleid in uw kerk.
  • Het voorgaan in een kerkdienst of viering.

Vanuit mijn ervaring als theoloog, adviseur, jeugdwerker en mediator kan ik u werk uit handen nemen, u op weg helpen of u ideeën aanreiken. Ik heb aandacht voor zowel visie als praktijk en voor zowel groepen als individuele personen. Daarbij ben ik opgeleid theoloog én heb ik veel jeugdwerkervaring en dat combineer ik met elkaar. Graag doe ik dat sámen met u, vanuit wat uw gemeente wenst en nodig heeft.

Mijn CV:

  • 2013-heden: Zelfstandig jeugdwerker/kerkelijk werker, in die hoedanigheid o.a. jeugdwerker geweest
  • 2014-2016: Jeugdwerker bij JOP

  • 2016-heden: Diverse trainingen via PCTE PKN
  • 2016-heden: Deelredacteur rubriek Jeugd bij tijdschrift Confessioneel

Mijn artikelen:

,

De grootste belemmering voor geloof is niet twijfel, maar stilte

Begin maart verscheen een nieuw boek van Kara Powell en Steven Argue, beiden betrokken bij het Fuller Youth Institute in de Verenigde Staten. Dit instituut houdt zich bezig met jongeren en de kerk, vanuit de visie: “We geloven in jonge mensen.…