Heeft u wel eens op straat aan een willekeurige voorbijganger gevraagd of die weet wat de diakonie doet? Meestal is het antwoord een wedervraag: Wat is de diakonie? (of parochiële caritas voor katholieken)

Stel je deze vraag aan kerkgangers dan weten ze meestal wel dat het om armoede hulp gaat en het collecteren voor goede doelen. Maar wat er precies gedaan wordt is vaak niet bekend, oh ja iets met de voedselbank?!

Vraag je dit aan jongeren… dan is het een heel vaag woord. Zelfs kerkelijke jeugd heeft meestal geen idee wat de diakonie, buiten de collectes in de kerk, nog meer doet. Onbekend maakt onbemind?

De diakonie van Monnickendam liep hier tegenaan. Ze voelde aan dat een avondje spreken over diakonie in het jeugdhonk niet zoveel zou veranderen. Misschien was het een idee om de jeugd te laten meedoen aan een project om wat meer betrokkenheid te creëren? Maar hoe kreeg je ze daar weer enthousiast voor? Misschien wist JOP (Jong Protestant) raad en zo is het gekomen dat de diakonie van Monnickendam met mij, zelfstandig jeugdwerkadviseur, in contact kwam.

Er werden twee doelen vastgesteld: Ten eerst meer bekendheid voor wat de diakonie is en doet, zowel binnen als buiten de kerk. Ten tweede, jongeren kennis laten maken met welke hulpvragen er leven binnen hun eigen (burgerlijke) gemeente. Deze twee doelen werkte we uit in een uitdagend project:

Fix you 2018

Fix You 2018 is een wedstrijd om een hulpproject te bedenken voor hulpbehoevende in je eigen omgeving, uitgeschreven door de diakonie (PKN) en de Parochiële Caritas instelling (Katholieke kerk) van Monnickendam (zie flyers). Er schreven zich 4 teams in van in totaal 11 jongeren.

De jury en aanwezige gasten waren diep onder de indruk van de kwaliteit van de plannen en de kennis die was opgebouwd. Waarom was Fix You 2018 een groot succes? Omdat het een uitdagend plan was, waarbij samenwerking niet werd geschuwd en de communicatie en PR anders werden aangepakt dan gebruikelijk.

Uitdagend

Fix You was uitdagend voor jonge mensen omdat het niet te makkelijk was om te doen en ook niet te moeilijk. Hierbij was het raadplegen van twee jeugd in de voorbereidende fase heel belangrijk, aan hen kun je merken hoe interessant en uitdagend een opdracht of idee is.

Het was ook uitdagend voor jonge mensen omdat de kaders voor de wedstrijd hen vrijheid gaven en uitgingen van de eigen krachten en mogelijkheden van de jeugd, met andere woorden: ze mochten zichzelf zijn. Jonge mensen denken vaak in andere wegen dan oudere generaties, dat is niet beter of slechter maar anders en kan heel verfrissend zijn. De begeleiding was coachend opgesteld en altijd bereikbaar indien nodig. Er was dus ook wat te halen voor de deelnemers: een nieuwe leer-ervaring. Een prijs voor de winnende groep kietelde hun intrinsieke motivatie nog meer, maar nog belangrijker was de prijs en ondersteuning die ze konden winnen om hun plan uit te voeren: nl. anderen helpen. Deze was substantieel en zou een verschil kunnen maken, wat hun opdracht een serieus en verantwoordelijk aanzien gaf.

Samenwerken met anderen

De diaconie van Monnickendam zocht meteen contact met de Parochiële Caritas van Monnickendam, zij streven immers hetzelfde doel na en ook zij willen graag jongeren interesseren voor hun werk. Hiermee vergroot je het speelveld en dus ook je bekendheid. Vrijwilligers werden betrokken op grond van hun kennis en/of ervaring voor onderdelen van de wedstrijd. Er werden hiervoor ook contacten gelegd buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld een wethouder, de jeugdwerker van de burgerlijke gemeente en de burgemeester. Zij werden oa. geraadpleegd over hun werk, genodigd om te jureren en de prijs uit te reiken. De brede betrokkenheid, bijvoorbeeld de burgemeester die jureert en de prijs uitreikt, geeft een air van relevantie aan je project voor hen die de diaconie (caritas) niet kennen en die de kerk niet kennen.

Meer en andere communicatie dan gebruikelijk

De wedstrijd was veel in zicht. Het had een herkenbaar logo en tune, een bekend nummer van de band Coldplay. Dit materiaal kon worden afgespeeld op een beamer en afgedrukt als kleurrijke folders. Door voortgang zichtbaar en hoorbaar te delen met de kerkelijke gemeente door middel van beamerpresentaties (met geluid), uitgedeelde nieuwsbrieven en resultaten op te hangen in de kerkzaal, werd de kerkelijke gemeente kansen geboden om zich betrokken te gaan voelen met dit project. Iedere keer wanneer men het lied Fix You hoort, wat vooral buiten de kerk wordt afgespeeld, denkt men ook aan Fix You Monnickendam. Bovendien werd de jeugd steeds visueel in beeld gebracht tijdens vieringen door hun voortgang bekend te maken met foto’s en resultaten. De gemeente werd uitgenodigd betrokken de zijn door te komen stemmen op de projecten in de eindfase. Deze mogelijkheid tot interactie vergroot de motivatie om betrokken te raken.

De communicatiemiddelen naar buiten toe werden uitvoerig benut. Het logo verscheen meerdere malen in de plaatselijke krant met aankondiging, voortgang en resultaat van de wedstrijd. Dat werd ook weer op facebook gedeeld.

Doordat de diakonie en parochiële caritas open stonden voor een andere benadering dan ze tot u toe gewend waren en de hulp inriepen van een jeugdwerkadviseur werd Fix You Monnickendam een succes. En ja, meer bekend maakt meer bemind over het algemeen.

Benieuwd welk hulpproject gewonnen heeft in Monnickendam?

Wilt u ook een Fix You wedstrijd organiseren in uw gemeente? Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord