Martine Versteeg

Afgelopen tien jaar heb ik met veel plezier en passie gewerkt als jeugdwerker bij diverse plaatselijke gemeenten en landelijke organisaties. In die tien jaar is mij steeds duidelijker geworden dat we als kerkelijke gemeenten en christelijke organisaties voor een grote uitdaging staan. Hoe gaat het lichaam van Christus vorm krijgen in onze tijd?

Vanuit mijn achtergrond als docent creatieve vakken en mijn ervaring en kennis op gebied van christelijk jeugdwerk en nieuwe vormen van kerkzijn, wil ik kerken en organisaties helpen om creatief en innovatief aan de slag te gaan met deze vraag.

Hierbij bied ik diverse ondersteuning in de vorm van workshops, trainingen, begeleiding en advies, maar ook in het ontwikkelen en begeleiden van innovatieve concepten. Voorbeelden van concepten waar ik bij betrokken ben zijn:

Creativiteit is nodig om te kunnen zien wat mogelijke oplossingen zijn van huidige drempels om toe te werken naar toekomstige dromen en verlangens.